اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه ، بخش 511

(فرستنده : **۰۹۳۶۲۸۲۷۲)

من که از کوی تو بیرون نرود پای خیالم / نکند فرق به حالم چه برانی چه بخوانی / چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی / نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی .

(فرستنده : منیره)
دلم از نبودنت پر است ، آنقدر که اضافه اش از چشمانم میچکد !


(فرستنده : شادی از مشهد)
گلوی آدم را باید گاهی بتراشند تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود
، دلتنگی هایی که جایشان نه در دل که در گلوی آدم است ، دلتنگی هایی که میتوانند آدم را خفه کنند .

(فرستنده : مجنون از اردبیل)
ای قطار ، راهت را بگیر و برو ! دیگر نه کوه توان ریزش دارد و نه ریزعلی پیراهن اضافه ، دیگر هیچ چیز مثل سابق نیست .


(فرستنده : احمد طلوعی از اردبیل)
با یک گل هم "بهار" می شود
، اگر در دلمان جوانه بزند !

(فرستنده : دلگیر)
حلقه ی دستانت که بر کمرم میزنی ، زیباترین اسارت زندگی من است !


(فرستنده : سمیه جون از رشت)
بیچاره عروسک دلش میخواست زارزار بگرید
، اما خنده را بر لبانش دوخته بودند !

(فرستنده : منیره)
در رویاهایت جایی برایم باز کن ، جایی که عشق را بشود مثل بازی های کودکی باور کرد ، خسته شدم از بی جایی !


(فرستنده : لیلا)
صبر کن
، برگرد ، چمدان هایمان اشتباه شده است ، دلم را به جای خاطراتت بردی !

(فرستنده : نرگس)
تا تویی در خاطرم ، با دیگران بیگانه ام / با خیالت همنشینم ، گوشه ای زندانی ام .

صفحات