اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه ، بخش ۵۰۹

(فرستنده : مریم) تقدیم به هستیم حمید .
بهانه میتراشی و مرا عذاب میدهی
/ به روح بی قرار من تو اضطراب میدهی / دلم پر از گلایه ها ، تنم اسیر درد و خون / ولی تو قهر با دلم برای لحظه ی مکن .

(فرستنده : شیرین از تهران)
دلم درد میکند ، انگار خام بودند خیالهایی که به خوردم داده بودی .


(فرستنده : دلگیر)
کاش نامت را با خط بریل مینوشتند
، صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد !

(فرستنده : فریبرز خسروی از لامرد)
آدم بدون دوست ، چون کتاب بدون جلد است !


(فرستنده : ریضا از ترکمانچای)
سفری به دور دنیاست
، وقتی دستانم تا انتها ، رویت را نوازش می کنند .

(فرستنده : سامان غلام از میاندوآب)
انسانهای خوب همانند گلهای قالیند ، نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ی چیده شدن ، دائمی اند !


(فرستنده : بهزاد)
چه فرقی دارد
، شهر ما خانه ی ما باشد یا نباشد ؟ وقتی تو نه در شهر ما هستی و نه در خانه ی ما !

(فرستنده : **۰۹۳۵۵۵۳۸۷)
دلم برایت تنگ شده است ، چه از طول ، چه از عرض و چه از ارتفاع ، می دانم تقصیر تو نیست ، قطعا تقصیر اشکال هندسی ست .


(فرستنده : مریم از لامرد)
دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه
/ چنان مهرت به جانم کرده ریشه / که در شش گوشه ی قلبم نوشته / عزیزم ، دوستت دارم همیشه .

(فرستنده : مجنون اردبیل)
هربار که کودکانه دست کسی را می گرفتم ، گم میشدم ، حالا آنقدر که در من هراس گرفتن دستی است ، اضطراب گم شدن نیست !

صفحات