اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه ، بخش 532

اس ام اس عاشقانه ، جملات عاشقانه ، بخش 532

(فرستنده : سمیرا)
شاید دیگران در نبودنت "سرم" را گرم کنند ، ولی "دلم" را هرگز .
 
(فرستنده : دلگیر)
تعداد دقیق مژه هایت را میدانم ، تعجب نکن ، مگر زندانی کاری جز شمردن میله های زندانش دارد ؟

 
(فرستنده : رویا از تهران)
دستم نمی رسد به بلندای چیدنت ، باید بسنده کنم به رویای دیدنت .
 
(فرستنده : شیرین از تهران)
آرام ام ، مثل مزرعه ای که تمام محصولش را آفت زده ، دیگر نگران داس ها نیستم !

 
(فرستنده : فرزانه)
خوبیهاست که باعث میشه آدما دلتنگ بشن ، به خاطر همه ی خوبیات یه عالمه دلتنگتم !
 
(فرستنده : ساناز از اصفهان)
حتی کفش هم اگر تنگ باشد زخم میکند ، وای به وقتی که دل تنگ باشد !

 
(فرستنده : حنانه)
چشمانم را باز میکنم و او نیست ، این بی رحمانه ترین اتفاق هر روز است .
 
(فرستنده : **۰۹۱۹۱۱۶۱۳)
دوستت خواهم داشت در سکوت ، مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد .

 
(فرستنده : **۰۹۱۸۷۱۴۷۳)
جریان چیست ؟ چرا پیدا نمیشود جسد آنانی که ادعا میکنند برایمان میمیرند ؟
 
(فرستنده : دلگیر)
کف بینی نکن ! دستی که به سویت دراز شده ، طالعش تویی !

صفحات